Kolanko 0-45° - EKLD 45

Kolanko 0-45° - EKLD 45

Przeznaczone do połączenia systemu kominowego gdy występuje przesunięcie w osi pionowej komina.

Służy również do połączenia sytemu kominowego z kotłem.

L - długość całkowita
L-a - długość użytkowa
Dn - średnica nominalna
Dz - średnica płaszcza

Kolanko 0-45° - EKLD 45