Kolanko 45°, 30°, 15° - EKLKD 45, 30, 15

Kolanko 45°, 30°, 15° - EKLKD 45, 30, 15

Przeznaczone do połączenia systemu kominowego gdy występuje przesunięcie w osi pionowej komina.

Służy również do połączenia sytemu kominowego z kotłem.

Elementy kolanka są ruchome względem siebie umożliwiając ustawienie kąta od 0° do 45°.

L - długość całkowita
L-a - długość użytkowa
Dn - średnica nominalna
Dz - średnica rury zewn.

Kolanko 45°, 30°, 15° - EKLKD 45, 30, 15