System kominów
izolowanych EWKD

Opis i budowa

Komin na fundamencie
betonowym

Schemat komina - montaż na fundamencie betonowym

Komin na wsporniku
ściennym EWS

Schemat komina - montaż na wsporniku ściennym EWS

System EWKD stosowany jest głównie do budowy kominów zewnętrznych wolnostojących bądź montowanych przy budynkach. Kominy wykonywane są w zakresie średnic rdzenia do Ø 500 mm. Służą do odprowadzania spalin z urządzeń energetycznych opalanych gazem, olejem i paliwami stałymi.

System kominowy gotowy jest do pracy zaraz po montażu i może być później uzupełniany lub zmieniany. Elementy komina łączone są ze sobą kielichowo i zaciskane dodatkowo na łączeniach obejmami. Kominy montowane są poprzez nasadzenie na siebie kolejnych elementów z dołu do góry.

 

System kominowy EWKD
posiada budowę trójwarstwową:

  • warstwa wewnętrzna (rdzeń) wykonana
    ze stali kwasoodpornej gat. wg DIN 1.4404;
  • izolacja cieplna z wełny mineralnej (niepalnej) grubość 35 mm;
  • warstwa zewnętrzna (płaszcz) wykonana
    ze stali nierdzewnej gat. wg DIN 1.4301.

 

Podpory pośrednie

W przypadku przekroczenia maksymalnej wysokości komina (wymiar A), instalacja komina musi uwzględniać podporę pośrednią aby zapobiec nadmiernemu obciążeniu statycznemu.

Zestaw EWKD może być prowadzony z odchyleniem od pionu maks. do 30°. Przy skośnym prowadzeniu komina należy zastosować podpory pośrednie powyżej załamania dla zniwelowania sił statycznych i wydłużenia komina.

Maksymalne wysokości konstrukcyjne i odstępy między
zamocowaniami. Montaż na fundamencie betonowym.

Specyfikacja systemu EWKD

Maksymalne wysokości konstrukcyjne i odstępy między zamocowaniami.
Montaż na wsporniku ściennym.

Specyfikacja systemu EWKD

System EWKD produkowany jest w zakresie średnic:

Specyfikacja systemu EWKD