System kominów
izolowanych EWKD c.d.

Informacje techniczne systemu EWKD

Przy projektowaniu komina w systemie EWKD należy uwzględnić jego wysokość ponad ostatnie zamocowanie, maksymalnie 1,5 m.

Jeżeli trzeba podnieść komin do 2,5 m od ostatniego zamocowania, stosuje się obejmy zaciskowe dla trzy lub czteropunktowego odciągu EOBZ.

Przy wysokościach powyżej 2,5 m stosuje się specjalne konstrukcje mocujące lub podpierające.

Łączenie elementów

Elementy rdzenia zestawia się większą średnicą ku górze (kielich). Elementy płaszcza zestawia się średnicą większą ku dołowi (kielich).

Łączenie elementów

Łączenie elementów - EWKD

Przejście przez dach

Przejście przez dach - EWKD

Przejście przez dach

Przy przejściu zestawu EWKD przez dach stosuje się przepust dachowy EPD oraz kołnierz przeciwdeszczowy (EKP).

Jako element końcowy komina „spinający" rdzeń z płaszczem stosuje się zamknięcie ustnikowe EZU.

Połączenia z kotłem

Elementy systemu EWKD nadają się również do połączenia kotła
z kominem właściwym, wykorzystując w tym celu elmenty
do budowy zestawu EWKD z zachowaniem następujących zasad:

  • każde połączenie elementów musi być zaciśnięte obejmą EOBZ,
  • co 2-3 m należy przewidzieć wyczystki,
  • co 1,5 m należy podeprzeć lub podwiesić połączenia,
  • przejście z połączenia izolowanego do wejścia kotła
    należy wykonać złączką EZŁD.

Do płyty kotwowej na stałe zamocowana jest
miseczka (EM) zarówno rdzenia, jak i płaszcza.
Powyżej znajduje się wyczystka (EWD)
z otworem rewizyjnym (120 mm x 180 mm),
zamykanym drzwiczkami (EDRz).

Połączenie wylotu kotła z kominem można realizować
za pomocą trójnika ETRD 90° lub ETRD 45°.

Różnice wysokości pomiędzy wlotem do komina
a wyczystką uzupełnia się elementem ERPD.
Elementy ERPD to rury proste o długościach
1000 mm, 500 mm, 330 mm i 250 mm.

Zamocowanie

Elementy komina muszą być przymocowane
do ściany lub do konstrukcji stalowej za pomocą
obejmy ze stali nierdzewnej.

Uwaga: Zestawiając system kominowy należy unikać
kontaktu stali nierdzewnej kwasoodpornej użytej
do produkcji komina ze stalą zwykłej jakości.