System nadciśnieniowy
jednościenny EWKK

Opis i budowa

Przeznaczony jest do odprowadzania spalin z kotłów kondensacyjnych opalanych gazem lub olejem opałowym. Montowany w istniejących ceramicznych przewodach kominowych powinien mieć zapewniony dystans względem jego ścianek poprzez stabilizatory mocowane na rurach.

Wykorzystywanie ciepła kondensacji (zwiększenie sprawności kotła) powoduje zmniejszenie ilości spalin oraz obniżenie ich temperatury poniżej punktu rosy. W tej sytuacji dla odprowadzania spalin ciąg kominowy okazuje się niewystarczający, dlatego w przewodzie spalinowym musi panować nadciśnienie (maks. 200 Pa). System kominowy musi zapewnić całkowitą szczelność i odpowiednią odporność na agresywny kondensat.

Elementy systemu kominowego wykonane są z wysokiej jakości stali kwasoodpornej (1.4404 wg DIN) o gładkiej powierzchni. Spoiny wszystkich elementów wykonane techniką plazmową w osłonie gazowej zapewniają ich wieloletnią żywotność. Elementy łączone są ze sobą kielichowo z jednoczesnym zapewnieniem niezbędnej szczelności poprzez wewnętrzną uszczelkę silikonową. Maksymalna temperatura spalin 200 °C.

Ze względu na sosób odprowadzania kondensatu z instalacji systemu
możemy wyróżnić dwa warianty jego montażu:

  • z odprowadzeniem kondensatu do kotła (kocioł z możliwością odprowadzania kondensatu) lub do odcinka łączącego kocioł z kominem (rys. 1).
  • z osobnym odprowadzeniem kondensatu z pionowego odcinka przewodu spalinowego (rys. 2).

rys. 1
Odprowadzenie kondensatu
do kotła lub odcinka
łączącego kocioł z kominem

rys.1 Odprowadzenie kondensatu do kotła lub odcinka łączącego kocioł z kominem

rys. 2
Odprowadzenie kondensatu
z pionowego odcinka
przewodu kominwego

rys.2 Odprowadzenie kondensatu z pionowego odcinka przewodu kominwego

Kotły kondensacyjne z zamkniętą komorą spalania muszą pobierać powietrze. Pobór powietrza może odbywać się w następujący sposób:

  • z zewnątrz przez wolną przestrzeń w kominie i współśrodkowy spalinowo-powietrzny odcinek (system EWKX) łączący kocioł z kominem. Rozwiązanie to jest możliwe przy stosunkowo krótkich kominach ze względu na duże straty ciśnienia (na dopływie powietrza i w przewodzie spalinowym (rys. 3).
  • osobnym jednościennym przewodem poziomym (system EWKJ). Rozwiązanie to stosuje się przy długich kominach (rys. 4).

rys. 3
Pobór powietrza
z przestrzeni w kominie

rys.3 Pobór powietrza z przestrzeni w kominie

rys. 4
Pobór powietrza osobnym
jednościennym przewodem poziomym

rys.4 Pobór powietrza osobnym jednościennym przewodem poziomym