System nadciśnieniowy
izolowany EWKKD

Opis i budowa

Przeznaczony jest do odprowadzania spalin z kotłów kondensacyjnych opalanych gazem lub olejem opałowym. Wykorzystanie ciepła kondensacji (zwiększenie sprawności kotła) powoduje zmniejsznie ilości spalin oraz obniżenie ich temperatury poniżej punktu rosy.

W tej sytuacji dla odprowadzania spalin ciąg kominowy okazuje się niewystarczający, dlatego w przewodzie spalinowym musi panować nadciśnienie (maks. 200 Pa). System kominowy musi zapewnić całkowitą szczelność i odpowiednią odporność na agresywny kondensat.

System EWKKD ma zastosowanie w przypadku gdy nie ma do dyspozycji istniejącego komina. Może być mocowany do konstrukcji wsporczej lub ściany budynku, a także wewnątrz budynku (przy przejściu przez kilka kondygnacji wymaga obudowania dla zapewnienia odpowiedniej odporności ogniowej).

System EWKKD posiada budowę trójwarstwową:

 • warstwa wewnętrzna (rdzeń) wykonana ze stali kwasoodpornej
  gat. wg DIN 1.4404,
 • izolacja cieplna z wełny mineralnej niepalnej,
 • warstwa zewnętrzna (płaszcz) wykonana ze stali nierdzewnej
  gat. wg DIN 1.4301.

Spoiny wszystkich elementów wykonane techniką plazmową w osłonie gazowej zapewniają ich wieloletnią żywotność. System kominowy gotowy jest do pracy zaraz po montażu i może być później uzupełniany lub zmieniany.

Elementy komina łączone są ze sobą kielichowo z jednoczesnym zapewnieniem niezbędnej szczelności poprzez wewnętrzną uszczelkę silikonową (maks. temp. spalin 200° C) oraz dodatkowo zaciskane na łączeniach obejmami. Komin montowany jest poprzez nasadzanie na siebie kolejnych elementów z dołu do góry.

Ze względu na sosób odprowadzania kondensatu z instalacji systemu możemy wyróżnić dwa warianty jego montażu:

 • z odprowadzeniem kondensatu do kotła lub do odcinka łączącego
  kocioł z kominem (rys. 1).
 • z osobnym odprowadzeniem kondensatu z pionowego odcinka
  przewodu spalinowego (rys. 2).

rys. 1
Odprowadzenie kondensatu
do kotła lub odcinka
łączącego kocioł z kominem

rys. 1 Odprowadzenie kondensatu do kotła lub odcinka łączącego kocioł z kominem

rys. 2
Odprowadzenie kondensatu
z pionowego odcinka
przewodu kominowego

rys. 2 Odprowadzenie kondensatu z pionowego odcinka przewodu kominowego