Specyfikacja techniczna systemów

System wkładek kominowych EWKJ

Schemat komina w systemie EWKJOpis i budowa

Przeznaczony jest do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych opalanych gazem lub olejem opałowym, a także do współpracy z kotłami i paleniskami na paliwa stałe (wówczas elementy systemu wykonane są z blachy kwasoodpornej grubości 0,8 mm -1,0 mm). Montowany jest w istniejących ceramicznych przewodach spalinowych. System kominowy EWKJ składa się z gotowego zestawu jednościennych elementów od rury prostej, aż po trójnik, wyczystkę i miseczkę.

Poszczególne elementy łączone są kielichowe Posiadają rowki usztywniające, które jednocześnie są blokadą przy nakładaniu następnego elementu. Połączenie jest trwałe i szczelne. Trójnik, wyczystka i miseczka są wkładane od dołu przez otwór wykonany w istniejącym kominie ceramicznym a następnie połączone z wkładanymi od góry rurami. System zamknięty jest od góry elementem (EZM) kompensującym rozszerzalność liniową.

Wszystkie elementy wykonane są z wysokiej jakości stali kwasoodpornej (1.4404 wg DIN) o gładkiej powierzchni. Spoiny wszystkich elementów wykonane techniką plazmową w osłonie gazowej zapewniają ich wieloletnią żywotność.

Elementy systemu mogą być wykonane w wersji okrągłej jak i owalnej.

Wymiary elementów w wersji owalnej (oprócz przekroju poprzecznego odpowiadają elementom okrągłym.

 

System kominów izolowanych EWKD

Schemat komina - montaż na fundamencie betonowymOpis i budowa

System EWKD stosowany jest głównie do budowy kominów zewnętrznych wolnostojących bądź montowanych przy budynkach. Kominy wykonywane są w zakresie średnic rdzenia do Ø 500 mm. Służą do odprowadzania spalin z urządzeń energetycznych opalanych gazem, olejem i paliwami stałymi.

System kominowy gotowy jest do pracy zaraz po montażu i może być później uzupełniany lub zmieniany. Elementy komina łączone są ze sobą kielichowo i zaciskane dodatkowo na łączeniach obejmami. Kominy montowane są poprzez nasadzenie na siebie kolejnych elementów z dołu do góry.

System kominowy EWKD posiada budowę trójwarstwową:

 • warstwa wewnętrzna (rdzeń) wykonana ze stali kwasoodpornej gat. wg DIN 1.4404;
 • izolacja cieplna z wełny mineralnej (niepalnej) grubość 35 mm;
 • warstwa zewnętrzna (płaszcz) wykonana ze stali nierdzewnej gat. wg DIN 1.4301.

Schemat komina - montaż na wsporniku ściennym EWSPodpory pośrednie

W przypadku przekroczenia maksymalnej wysokości komina (wymiar A), instalacja komina musi uwzględniać podporę pośrednią aby zapobiec nadmiernemu obciążeniu statycznemu.

Zestaw EWKD może być prowadzony z odchyleniem od pionu maks. do 30°. Przy skośnym prowadzeniu komina należy zastosować podpory pośrednie powyżej załamania dla zniwelowania sił statycznych i wydłużenia komina.

Maksymalne wysokości konstrukcyjne i odstępy między zamocowaniami. Montaż na fundamencie betonowym.

Specyfikacja systemu EWKD

 

Maksymalne wysokości konstrukcyjne i odstępy między zamocowaniami. Montaż na wsporniku ściennym.

Specyfikacja systemu EWKD 2

 

System EWKD produkowany jest w zakresie średnic:

Specyfikacja systemu EWKD 3

 

Łączenie elementów - EWKDInformacje techniczne systemu EWKD

Przy projektowaniu komina w systemie EWKD należy uwzględnić jego wysokość ponad ostatnie zamocowanie, maksymalnie 1,5 m.

Jeżeli trzeba podnieść komin do 2,5 m od ostatniego zamocowania, stosuje się obejmy zaciskowe dla trzy lub czteropunktowego odciągu EOBZ.

Przy wysokościach powyżej 2,5 m stosuje się specjalne konstrukcje mocujące lub podpierające.

Łączenie elementów

Elementy rdzenia zestawia się większą średnicą ku górze (kielich). Elementy płaszcza zestawia się średnicą większą ku dołowi (kielich).

Przejście przez dach - EWKDPrzejście przez dach

Przy przejściu zestawu EWKD przez dach stosuje się przepust dachowy EPD oraz kołnierz przeciwdeszczowy (EKP).

Jako element końcowy komina „spinający" rdzeń z płaszczem stosuje się zamknięcie ustnikowe EZU.

Połączenia z kotłem

Elementy systemu EWKD nadają się również do połączenia kotła z kominem właściwym, wykorzystując w tym celu elmenty do budowy zestawu EWKD z zachowaniem następujących zasad:

 • każde połączenie elementów musi być zaciśnięte obejmą EOBZ,
 • co 2-3 m należy przewidzieć wyczystki,
 • co 1,5 m należy podeprzeć lub podwiesić połączenia,
 • przejście z połączenia izolowanego do wejścia kotła
  należy wykonać złączką EZŁD.

Połączenie z kotłem EWKDDo płyty kotwowej na stałe zamocowana jest miseczka (EM) zarówno rdzenia, jak i płaszcza. Powyżej znajduje się wyczystka (EWD) z otworem rewizyjnym (120 mm x 180 mm), zamykanym drzwiczkami (EDRz).

Połączenie wylotu kotła z kominem można realizować za pomocą trójnika ETRD 90° lub ETRD 45°.

Różnice wysokości pomiędzy wlotem do komina a wyczystką uzupełnia się elementem ERPD. Elementy ERPD to rury proste o długościach 1000 mm, 500 mm, 330 mm i 250 mm.

Zamocowanie

Zamocowanie EWKDElementy komina muszą być przymocowane do ściany lub do konstrukcji stalowej za pomocą obejmy ze stali nierdzewnej.

Uwaga: Zestawiając system kominowy należy unikać kontaktu stali nierdzewnej kwasoodpornej użytej do produkcji komina ze stalą zwykłej jakości.

 

System nadciśnieniowy jednościenny EWKK

Opis i budowa

Przeznaczony jest do odprowadzania spalin z kotłów kondensacyjnych opalanych gazem lub olejem opałowym. Montowany w istniejących ceramicznych przewodach kominowych powinien mieć zapewniony dystans względem jego ścianek poprzez stabilizatory mocowane na rurach.

Wykorzystywanie ciepła kondensacji (zwiększenie sprawności kotła) powoduje zmniejszenie ilości spalin oraz obniżenie ich temperatury poniżej punktu rosy. W tej sytuacji dla odprowadzania spalin ciąg kominowy okazuje się niewystarczający, dlatego w przewodzie spalinowym musi panować nadciśnienie (maks. 200 Pa). System kominowy musi zapewnić całkowitą szczelność i odpowiednią odporność na agresywny kondensat.

Elementy systemu kominowego wykonane są z wysokiej jakości stali kwasoodpornej (1.4404 wg DIN) o gładkiej powierzchni. Spoiny wszystkich elementów wykonane techniką plazmową w osłonie gazowej zapewniają ich wieloletnią żywotność. Elementy łączone są ze sobą kielichowo z jednoczesnym zapewnieniem niezbędnej szczelności poprzez wewnętrzną uszczelkę silikonową. Maksymalna temperatura spalin 200 °C.

Ze względu na sosób odprowadzania kondensatu z instalacji systemu
możemy wyróżnić dwa warianty jego montażu:

 • z odprowadzeniem kondensatu do kotła (kocioł z możliwością odprowadzania kondensatu) lub do odcinka łączącego kocioł z kominem (rys. 1).
 • z osobnym odprowadzeniem kondensatu z pionowego odcinka przewodu spalinowego (rys. 2).

 

rys. 1
Odprowadzenie kondensatu do kotła lub odcinka łączącego kocioł z kominem

rys.1 Odprowadzenie kondensatu do kotła lub odcinka łączącego kocioł z kominem

 

rys. 2
Odprowadzenie kondensatu z pionowego odcinka przewodu kominwego

rys.2 Odprowadzenie kondensatu z pionowego odcinka przewodu kominwego

 

Kotły kondensacyjne z zamkniętą komorą spalania muszą pobierać powietrze. Pobór powietrza może odbywać się w następujący sposób:

 • z zewnątrz przez wolną przestrzeń w kominie i współśrodkowy spalinowo-powietrzny odcinek (system EWKX) łączący kocioł z kominem. Rozwiązanie to jest możliwe przy stosunkowo krótkich kominach ze względu na duże straty ciśnienia (na dopływie powietrza i w przewodzie spalinowym (rys. 3).
 • osobnym jednościennym przewodem poziomym (system EWKJ). Rozwiązanie to stosuje się przy długich kominach (rys. 4).

 

rys. 3
Pobór powietrza z przestrzeni w kominie

rys.3 Pobór powietrza z przestrzeni w kominie

 

rys. 4
Pobór powietrza osobnym jednościennym przewodem poziomym

rys.4 Pobór powietrza osobnym jednościennym przewodem poziomym

 

System powietrzno-spalinowy EWKX

Opis i budowa

Przeznaczony jest do odprowadzania spalin z kotłów z zamkniętą komorą spalania oraz małych kotłów kondensacyjnych. Kotły te stosowane są w sytuacji, gdy nie ma możliwości wydzielenia osobnego pomieszczenia. Dzięki zastosowaniu wentylatora zasysającego powietrze z zewnątrz, funkcjonowanie palnika jest niezależne od wentylacji pomieszczenia, w którym znajduje się kocioł.

System EWKX zbudowany jest z dwóch współśrodkowych przewodów. Wewnętrzym szczelnym przewodem odprowadzane są spaliny, natomiast zewnętrzym zasysane powietrze do spalania. W układzie takim powietrze zasysane z zewnątrz jest dodatkowo ogrzewane przez spaliny dzięki czemu podwyższa się sprawoność kotła.

Elementy systemu wykonane są z wysokiej jakości stali o gładkiej powierzchi (przewód zewnętrzny - stal nierdzewna 1.4301 wg DIN, przewód wewnętrzny - stal kwasoodporna 1.4404 wg DIN). Spoiny wszystkich elementów wykonane techniką plazmową w osłonie gazowej zapeniają ich wieloletnią żywotność.

Elementy łączone są ze sobą kielichowo z jednoczesnym zapewnieniem niezbędnej szczelności poprzez wewnętrzną uszczelkę silikonową (maks. temp. spalin 200° C).

 

rys. 1a
Układ współosiowy wewnątrz kanału kominowego

rys. 1a Układ współosiowy wewnątrz kanału kominowego

 

rys. 1b
Układ współosiowy na zewnątrz budynku

rys. 1b Układ współosiowy na zewnątrz budynku

 

System powietrzno-spalinowy może funkcjonować na dwa sposoby:

 • jako układ współosiowy (koncentryczny) realizowany w przypadku gdy do dyspozycji jest kanał kominowy o odpowiednio dużym przekroju lub też poza kanałem kominowym, wewnątrz lub na zewnątrz budynku (rys. 1a, 1b, 1c).
 • jako układ niezależny realizowany gdy do dyspozycji jest kanał kominowy o mniejszym przekroju (zasysanie i wyrzut spalin odbywa się niezależnymi przewodami - elementy systemu EWKJ i EWKK (rys. 2).

 

rys. 1c
Układ współosiowy wewnątrz budynku

rys. 1c Układ współosiowy wewnątrz budynku

 

rys. 2
Układ niezależny

rys. 2 Układ niezależny

 

System powietrzno-spalinowy EWKX może funkcjonować w układzie kaskadowym (do instalacji może być podłączonych kilka urządzeń). Ich ilość zależy od takich parametrów jak: moc kotła, ilość i temp. spalin, średnica przewodów spalinowych i powietrznych, wysokości czynnej komina oraz przekroju przewodów spalinowych między kotłem i kominem.

 

System nadciśnieniowy izolowany EWKKD

Opis i budowa

Przeznaczony jest do odprowadzania spalin z kotłów kondensacyjnych opalanych gazem lub olejem opałowym. Wykorzystanie ciepła kondensacji (zwiększenie sprawności kotła) powoduje zmniejsznie ilości spalin oraz obniżenie ich temperatury poniżej punktu rosy.

W tej sytuacji dla odprowadzania spalin ciąg kominowy okazuje się niewystarczający, dlatego w przewodzie spalinowym musi panować nadciśnienie (maks. 200 Pa). System kominowy musi zapewnić całkowitą szczelność i odpowiednią odporność na agresywny kondensat.

System EWKKD ma zastosowanie w przypadku gdy nie ma do dyspozycji istniejącego komina. Może być mocowany do konstrukcji wsporczej lub ściany budynku, a także wewnątrz budynku (przy przejściu przez kilka kondygnacji wymaga obudowania dla zapewnienia odpowiedniej odporności ogniowej).

System EWKKD posiada budowę trójwarstwową:

 • warstwa wewnętrzna (rdzeń) wykonana ze stali kwasoodpornej gat. wg DIN 1.4404,
 • izolacja cieplna z wełny mineralnej niepalnej,
 • warstwa zewnętrzna (płaszcz) wykonana ze stali nierdzewnej gat. wg DIN 1.4301.

Spoiny wszystkich elementów wykonane techniką plazmową w osłonie gazowej zapewniają ich wieloletnią żywotność. System kominowy gotowy jest do pracy zaraz po montażu i może być później uzupełniany lub zmieniany.

Elementy komina łączone są ze sobą kielichowo z jednoczesnym zapewnieniem niezbędnej szczelności poprzez wewnętrzną uszczelkę silikonową (maks. temp. spalin 200° C) oraz dodatkowo zaciskane na łączeniach obejmami. Komin montowany jest poprzez nasadzanie na siebie kolejnych elementów z dołu do góry.

Ze względu na sosób odprowadzania kondensatu z instalacji systemu możemy wyróżnić dwa warianty jego montażu:

 • z odprowadzeniem kondensatu do kotła lub do odcinka łączącego kocioł z kominem (rys. 1).
 • z osobnym odprowadzeniem kondensatu z pionowego odcinka przewodu spalinowego (rys. 2).

 

rys. 1
Odprowadzenie kondensatu do kotła lub odcinka łączącego kocioł z kominem

rys. 1 Odprowadzenie kondensatu do kotła lub odcinka łączącego kocioł z kominem

 

rys. 2
Odprowadzenie kondensatu z pionowego odcinka przewodu kominowego

rys. 2 Odprowadzenie kondensatu z pionowego odcinka przewodu kominowego